Euro-Hydro Oy yleiset myyntiehdot


Toimitusehdot

Tavaran hinta perustuu toimitusehtoon ”vapaasti myyjän varastossa ilman pakkausta”. Ellei muuta ole sovittu, toimittaa myyjä tavaran ostajalle tämän kustannuksella.

Omistusoikeus

Omistusoikeus kaupan kohteeseen kuuluu Euro-Hydro Oy:lle kunnes koko kauppahinta on maksettu.

Viivästyskorko

Viivästyskorko korkolain mukaan.

Konedirektiivi

Toimittamamme voitelyksiköt, koneikot ja järjestelmät ovat Konedirektiivin 2006/42/EY tarkoittamia ”Osittain valmiita koneita” (Partly compteled machinery). Konedirektiivin mukaisesti toimitamme laitteen mukana liittämisvakuutuksen ja liittämisohjeen.

Muut ehdot

Muilta osin noudatetaan Teknisen Kaupan Liiton yleisiä myyntiehtoja TKL 10. Kuitenkin siten, että toimittajan (Euro-Hydro:n) yhteenlaskettu vastuu ei milloinkaan ylitä 100%:ia yksittäisen kaupan kauppahinnasta eikä Euro-Hydro vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista.